ПОДОРОЖУЄМО РАЗОМ!

Виїзд дитини за кордон

Шановні панове!
Якщо Ви подорожуєте з дітьми, зверніть увагу на наступну інформацію!
Виїзд неповнолітніх громадян України за межі території України здійснюється по одному з таких документів:
 1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий дітям громадянам України згідно з Правилами оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.04 № 380 (далі – Правила).
 2. Проїзний документ дитини, виданий відповідно до Правил.
 3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон одного з батьків, в який, відповідно до Правил, вписана дитина, який перетинає в його супроводі державний кордон.
Свідоцтво про народження (діти віком до 16 років):
 • для поїздок в Російську Федерацію
 • для поїздок жителів адміністративних прикордонних районів до Республіки Молдова та Республіки Білорусь – через місцеві пункти пропуску в межах адміністративного прикордонного району проживання.
Відповідно до статті 17 Правил відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками), вносяться в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників) на підставі заяви громадянина, у чий паспорт вписуються діти.
При необхідності виїзду дитини за кордон оформляється проїзний документ, а у випадках, передбачених пунктом 4 Правил, – паспорт (відповідно до цього пункту із заявою про оформлення паспорта можуть звертатися громадяни України, які досягли 18-річного віку, а в разі постійного проживання за кордоном – 16-річного віку).
Для оформлення паспорта (проїзного документа) фотокартки надаються незалежно від віку дитини.
Проїзний документ оформляється на термін до трьох років або до досягнення дитиною 18-річного віку.
На дітей віком від 5 до 18 років, що виїжджають разом із законними представниками, і дані про яких вписуються в паспорти представників, подаються фотокартки, що вклеюються в ці паспорти і скріплюються печаткою.
Статтею 313 Цивільного Кодексу України визначено, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд з України лише за дозволом батьків (усиновлювачів), опікунів, і в їхньому супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними.
Разом з тим, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.
Виїзд за межі території України громадянами України, які досягли 16-річного віку, здійснюється лише з дозволу двох батьків і в їх супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.
Такий дозвіл оформляється нотаріально у формі заяви на ім’я тієї особи, яка буде супроводжувати їх дитини (дітей) у закордонній поїздці.
Виїзд за межі України громадян, які не досягнули 16-річного віку, у супроводі одного з батьків або у супроводі осіб, уповноважених одним з батьків, здійснюється:
 1. За нотаріально посвідченому вирішенню другого з батьків із зазначенням країни перебування та відповідного часового проміжку перебування у цій країні, якщо другий з батьків не перебуває у пункті пропуску через державний кордон;
 2. Без нотаріально завіреного дозволу другого з батьків:
 • коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини, і він відсутній у пункті пропуску;
 • коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном;
 1. Без нотаріально завіреного дозволу в разі пред’явлення оригіналів документів або їх нотаріально засвідчених копій:
 • свідоцтва про смерть другого з батьків;
 • рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
 • рішення суду про визнання другого з батьків безвісти зниклим;
 • рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
 • рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без дозволу та супроводу другого з батьків;
 • довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
Виїзд за межі України громадян, які не досягнули 16-річного віку, у супроводі осіб, уповноважених двома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченому вирішенню двох батьків із зазначенням країни перебування та відповідного часового проміжку перебування у цій країні.
Під час здійснення прикордонного контролю неповнолітніх громадян України, які перетинають державний кордон, посадові особи Держприкордонслужби перевіряють:
 • паспортний документ особи що супроводжує  (передбачений міжнародними угодами);
 • проїзний документ дитини (свідоцтво про народження в передбачених випадках, див.вище);
 • нотаріально завірений дозвіл двох батьків (законних представників), в якому визначено країну перебування та проміжок часу перебування у цій країні (в деяких випадках дозвіл не потрібен, потрібні інші документи, див.вище)